Valper etter Gerda og Abbu ble født 17 Mai 2012 for Martina Stumpf, Sweet Crazy Bulls (SCB) Tyskland
1 tispe og 3 hanner og alle i fawn