02.10.2011 BLE DET FØDT 6 VALPER ETTER DINA OG ZODIAK
3 HANNER OG 3 TISPER.
ALLE BLE FØDT NATURLIG UTEN PROBLEMER.