VALPER ETTER DINA OG OSCAR BLE FØDT 20.04.2009
2 HANNER OG 4 TISPER.
ALLE BLE FØDT NATURLIG UTEN PROBLEMER