3 valper ble født etter Debi og Oscar den 13.06.2009
1 hannhund og 2 tisper.
Dessverre ble den ene tispen (valp nr 3) født med hareskår og klarte seg ikke.