Valper etter Debi og Puma ble født 02.07.2010 (5 dager før termin).
Det var 5 valper der 2 ble født naturlig uten problemer og 3 med keisersnitt.
4 tisper og 1 hannhund, alle fawn.
Turen til vet. ble veldig lang denne gangen og førstefødte overlevde dessverre ikke den lange turen.