Updated 23.03.2020

Breeder of French Bulldog and Miniature Bull Terrier in Norway/ Oppdretter av Fransk Bulldog og Miniatyr Bull Terrier

Målet med mitt oppdrett er å avle frem friskere og sunnere hunder både fysisk og metalt som er rasetypiske innenfor FCI standard som skal passe både som familiemedlem så vel som i utstillingsringen.

Alle hundene jeg bruker i avl er grundig helsesjekket og resultatene av testene ligger som offentlig informasjon på deres egne individuelle sider.

Fransk Bulldog har en god del utfordringer rundt helsen og grundig helsesjekk er derfor et veldig viktig verktøy for en oppdretter som ønsker å bedre helse må bruke for å kunne avgjøre hvem hunder som ikke er bra nok til å avles på samt avgjøre hvem hunder som kan kombineres sammen som vil gi størst sjangs for å få helsemessig bedre avkom i neste generasjon.

Jeg legger også meget stor vekt på hud, gode pusteegenskaper, mentalitet og anatomisk bevegelig kropp med sunne bevegelser.

Jeg setter som regel ikke opp et par som slekter nær hverandre og jeg er meget nøye med å finne den rette hannhund til tispene, og på dette punktet er det mye å ta hensyn til.

På disse sidene kan du se bilder av mine hunder og valper jeg har hatt og vil få.

Medlem av Norsk kennel klubb, Norsk Terrier klubb og Dansk kennel klubb.

Fra og med Januar 2013 er jeg ikke lengre medlem av Norsk Bulldog klubb.

Jeg meldte meg ut av klubben i protest pga deres motvilje til å gå foran som et godt eksempel for både nye og gamle oppdrettere med å jobbe aktivt mot å forbedre rasens helse i et fellesskap og innføre tilstrekkelig helsekrav. Siden helse er det viktigste for meg vil jeg ikke være i en klubb som legger så lite vekt på helsekrav ved avl og rasens fremtid.

Pga arbeidet og tiden som kreves rundt avl, avler jeg kun når jeg ønsker å beholde noe selv og har ofte ikke ledig valp for salg. Pga dette bruker jeg ikke valpelister.

Mange av hundene på denne hjemmesiden bor i fôrverthjem da det ikke er mulig å ha for mange hunder i samme hus.

Om du ønsker valp/hund, vær sikker på at du kan tilby den et bra hjem og tiden nødvendig til trening og sosialisering før du går til anskaffelse. Under finner du mye info om hvordan du kan gå frem.

http://www.gladiatorbulls.net/21611952

https://www.youtube.com/watch?v=qPGd7ElMCJ8 

Verd å lese: http://www.hfg.no/artikler/konsulentmafiaen.html/ 

 

Her er lovverket og veiledning rundt hundehold verd å lese:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/sorg_for_godt_dyrepass_i_ferien.57