Updated 23.03.2020

Breeder of French Bulldog and Miniature Bull Terrier in Norway/ Oppdretter av Fransk Bulldog og Miniatyr Bull Terrier

Målet med mitt oppdrett er å avle frem friskere og sunnere hunder både fysisk og metalt som er rasetypiske innenfor FCI standard som skal passe både som familiemedlem så vel som i utstillingsringen.

Alle hundene jeg bruker i avl er grundig helsesjekket og mange av resultatene ligger som offentlig informasjon på deres egne individuelle sider, NKK dogweb og ingrus. I tillegg til typiske helsesjekker på Fransk Bulldog som hjerte, knær, rygg, hud, øyne og hofter er det også startet opp testing i 2019-2020 av pust (BOAS) samt DNA test for Canine multi-focal retinopathy (CMR1), Chondrodysplasia and -dystrophy (CDPA &CDDY, IVDD risk), Congenital hypothyroidism (CHG), Cystinuria, Degenerative myelopathy (DM) og Hereditary cataract (HSF4). Fra 2021-2022 startes også opp DNA testing innen genetisk variasjon og panel testing. Resultater kan finnes på NKK sin dogweb samt ingrus.

Miniature Bull Terrier sjekkes med ultralyd/doppler på hjerte, nyrer/UPC, knær og DNA testes for PLL, LAD og LP.

Fransk Bulldog har mange helseutfordringer å ta tak i. Ikke bare genetiske men også anatomiske der en sunn og bevegelig anatomi er viktig for sunnhet som ikke sliter skjevt på ledd og grundig helsesjekk er derfor et veldig viktig verktøy for en oppdretter som ønsker å bedre helse må bruke for å kunne avgjøre hvem hunder som ikke er bra nok til å avles på samt avgjøre hvem hunder som kan kombineres sammen som vil gi størst sjangs for å få helsemessig bedre avkom i neste generasjon.

Jeg setter som regel ikke opp et par som slekter nær hverandre og jeg er meget nøye med å finne den rette hannhund til tispene, og på dette punktet er det mye å ta hensyn til.

På disse sidene kan du se bilder av mine hunder og valper jeg har hatt og vil få.

Medlem av Norsk kennel klubb, Norsk Terrier klubb og Dansk kennel klubb.

Fra og med Januar 2013 er jeg ikke lengre medlem av Norsk Bulldog klubb.

Jeg meldte meg ut av klubben i protest pga deres motvilje til å gå foran som et godt eksempel for både nye og gamle oppdrettere med å jobbe aktivt mot å forbedre rasens helse i et fellesskap og innføre tilstrekkelig helsekrav. Siden helse er det viktigste for meg vil jeg ikke være i en klubb som legger så lite vekt på helsekrav ved avl og rasens fremtid.

Pga arbeidet og tiden som kreves rundt avl, avler jeg kun når jeg ønsker å beholde noe selv og har ofte ikke ledig valp for salg. Pga dette bruker jeg ikke valpelister.

Mange av hundene på denne hjemmesiden bor i fôrverthjem da det ikke er mulig å ha for mange hunder i samme hus.

Om du ønsker valp/hund, vær sikker på at du kan tilby den et bra hjem og tiden nødvendig til trening og sosialisering før du går til anskaffelse. Under finner du mye info om hvordan du kan gå frem.

http://www.gladiatorbulls.net/21611952

https://www.youtube.com/watch?v=qPGd7ElMCJ8 

Verd å lese: http://www.hfg.no/artikler/konsulentmafiaen.html/ 

 

Her er lovverket og veiledning rundt hundehold verd å lese:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/sorg_for_godt_dyrepass_i_ferien.57